Veľkoformátová tlač, výroba reklamy

Vážený obchodný partner,
Vzhľadom na šíriaci sa vírus COVID-19 (známy aj ako Koronavírus) sme sa rozhodli dočasne pozastaviť možnosť osobných odberov v prevádzke DIGITRA Net, s.r.o.

Ide o preventívne opatrenie, ktorého cieľom je obmedzenie možností šírenia vírusu prostredníctvom osobného kontaktu. Preventívne opatrenia budú v platnosti do odvolania.

Printová reklama sa aj napriek silnej konkurencii zo strany internetových poskytovateľov reklamného priestoru (ako napr. Google AdWords, či Etarget), stále teší veľkej obľube, a to hlavne z toho dôvodu, že potenciálny zákazník sa jej vplyvu len veľmi ťažko vyhne.

Veľkoformátová digitálna tlač

k dispozícii máme niekoľko vlastných strojov na veľkoformátovú digitálnu tlač s možnosťou tlače na rôzne druhy materiálov. K dispozícii je množstvo materiálov od fólií, PVC plachty, banner, mesh (dierovaný banner), okenná fólia VISION, vlajkoviny, podlahová fólia, fasádna-stenová fólia, bllboardový papier, fotografický papier, umelecké plátno, tapety, potlač PVC dosiek, dreva, skla, kartónu, kovu...

 

 

photophotophoto